משאבות למערכות מאולצות

 
תפקיד המשאבה הוא להעביר את המים החמים שנמצאים בקולט אל הדוד, משאבות מותקנות במערכות מאולצות.
 
משאבות למערכות מאולצות