מקטין לחץ

 
תפקידו של מקטין הלחץ הינו לשלוט בעוצמת לחץ המים הנכנסת למערכת תוך אפשרות בחירה.

את המקטין הלחץ ניתן להתקין בברז ראשי של הבית או מערכות סולאריות מרכזיות או מערכות סולאריות רגילות.

סולרית מקפידה להתקין את מקטיני הלחץ האיכותיים ביותר.

 
מקטין לחץ