מיכל התפשטות

 
מיכל ההתפשטות מיועד למערכות סולאריות מרכזיות מאולצות, תפקיד מיכל ההתפשטות הוא להכיל את התפשטות המים במערכת הסגורה.

חברת סולרית משווקת ומתקינה מיכלי התפשטות החל מ- 5 ליטר ועד 50 ליטר בהתאם לגודל המערכת
 
מיכל התפשטות